Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών της ιστοσελίδας της VeegoRecords, υπόκειται στους όρους του παρόντος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (ν. 4624/2019), τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και του ευρωπαϊκού δικαίου (Οδ. 2002/58/ΕΚ και Καν. GDPR679/2016). Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εκ μέρους της VeegoRecords(υπέυθυνος επεξεργασίας) λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τη νομοθεσία και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας συμφωνείτε με την αποθήκευση και χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε είναι ενδεικτικά, στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας, τηλ, email, στοιχεία αγορών, διεύθυνση αποστολής αγορών, ειδικές λεπτομέρειες που μας παρέχετε με δική σας βούληση, φορολογικά στοιχεία, διεύθυνση ip, στοιχεία σύνδεσης, usernameλογαριασμού κλπ Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της αίτησης επικοινωνίας τα επεξεργαζόμαστε μόνο για τους αναγκαίους σκοπούς (εμπορική επικοινωνία, εκτέλεση σύμβασης, έννομο συμφέρον μας, τήρηση νόμιμων υποχρεώσεών μας), και διατηρούνται για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα και όχι πέραν αυτού Τα προσωπικά σας δεδομένα κοινοποιούνται σε τρίτους μόνο για τους αναγκαίους σκοπούς (πχ εκτέλεση και αποστολή παραγγελιών σας, εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων μας, διαχείριση εμπορικής επικοινωνίας κλπ) Για τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους όπως ανωτέρω περιγράφεται τηρούνται όλα τα κατάλληλα και αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που επιβάλει η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Στην περίπτωση «διαδικτυακών συνδέσμων» (link) με άλλες ιστοσελίδες που ελέγχονται από τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η VeegoRecordsδεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. Ο παρόν ιστόστοπος χρησιμοποιεί cookiesτα αναγκαία εκ των οποίων εγκαθίστανται υποχρεωτικά για τη λειτουργία της ιστοσελίδας, για τα υπόλοιπα δε, μπορείτε να παράσχετε την συγκατάθεσή σας για την εγκατάστασή τους σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. Η VeegoRecordsδιατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και πάντοτε στο πλαίσιο του εκάστοτε υφιστάμενου νομικού πλαισίου. Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας τηςVeegoRecordsέχει δικαίωμα άρσης συγκατάθεσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και αντίταξης σχετικά με τυχόν τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την VeegoRecordsΕθνικής Αντίστασης 62, 26504 Πάτρα. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην σχετική ενότητα της ενημέρωσης για περισσοτερες πληροφοριες για την Πολιτική Προστασία Δεδομένων στην σελίδα μας με τπυς όρους χρήσης. Μπορείτε να υποβάλετε τυχόν καταγγελία σας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr)