Όροι Χρήσης 1.Γενικά 1.1. Οι παρόντες όροι ισχύουν και εφαρμόζονται σε κάθε πώληση, παράδοση αγαθών ή οποιαδήποτε άλλη παροχή του Ανδρέα Μητρέλη του Αποστόλου κατοίκου Πατρών, Εθνικής Αντίστασης 62 ΤΚ 26504 Άγιος Βασίλειος Πατρων, Α.Φ.Μ.: 047416752 ΔΟΥ: Α’ Πάτρας, ο οποίος διατηρεί ατομική επιχείρηση πωλήσεις μουσικών έργων – μουσικές υπηρεσίες με τον διακριτικό τίτλο “VeegoRecords” (στο εξής “ο Πωλητής”), προς τους καταναλωτές – πελάτες της, μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος με τη διεύθυνση www.veegorecords.com Οι παρόντες όροι αφορούν λιανική πώληση και ισχύουν σε συνδυασμό με τηνπολιτική προστασίας προσωπικώνδεδομένων πουαναρτάται στον παρόντα ιστότοπο. 1.2. Ειδικές συμφωνίες ή συμπληρώσεις ισχύουν μόνον εφόσον έχουν συμφωνηθεί ρητώς και εγγράφως. 1.3. Εφαρμοστέο δίκαιο συμφωνείται το ελληνικό δίκαιο, αποκλειόμενου του δικαίου περί διεθνούς πωλήσεως κινητών. Αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του Πωλητή και των πελατών της από την εκτέλεση σύμβασης που προβλέπεται από τους παρόντες όρους είναι τα δικαστήρια της Πάτρας. 1.4. Η γλώσσα σύναψης της σύμβασης είναι η ελληνική. 1.5. Τυχόν ακυρότητα ενός όρου δεν επιδρά στην εγκυρότητά των υπολοίπων, οι οποίοι συνεχίζουν να ισχύουν αμετάβλητοι. 2.Σύναψη της σύμβασης πώλησης 2.1. Η σύναψη της σύμβασης επέρχεται με την αποδοχή εκ μέρους του πωλητή και της παραγγελίας του καταναλωτή. Με την υποβολή της παραγγελίας αποδέχεστε υποχρεωτικά τους παρόντες όρους και την πολιτική προσωπικών δεδομένων. Η παρούσα ιστοσελίδα δεν αποτελεί πρόταση σύναψης σύμβασης αλλά πρόσκληση προς υποβολή πρότασης σύμβασης από τον αγοραστή. Η δήλωση αποδοχής της παραγγελίας εκδηλώνεται με την αποστολή σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικού με την λήψη της παραγγελίας και μόνο δεν συνιστά αποδοχή της και σύναψη της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν κοινοποιήσει την ηλεκτρονική του διεύθυνση στον πωλητή η σύναψη της σύμβασης επέρχεται με την παράδοση των αγαθών. 2.2. Ο πωλητής έχει δικαίωμα να επιφυλάσσεται για την αποδοχή παραγγελίας που αφορά σε αγαθά μη διαθέσιμα κατά την λήψη της. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να ενημερώνει τον καταναλωτή για τον προβλεπόμενο χρόνο διαθεσιμότητας. 2.3. Η λήψη και επεξεργασία των παραγγελιών θα γίνεται από τον πωλητή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας της. 2.4. Ο πωλητής έχει δικαίωμα να ελέγχει την φερεγγυότητα του αγοραστή-καταναλωτή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αφερεγγυότητα Ο πωλητής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης. 3.Πληρωμή 3.1. Οι τιμές όλων των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. 3.2. Η Ο πωλητής δέχεται πληρωμές με τους ακόλουθους τρόπους: α. Πιστωτική/Χρεωστική κάρτα β. Paypal γ. Αντικαταβολή δ. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό Σε περίπτωση κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό το αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αποσταλεί στον πωλητή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (info@veegorecords.com). Στο καταθετήριο είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό παραγγελίας. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε σε περίπτωση αδυναμίας ταυτοποίησης της παραγγελίας σας εφόσον δεν αναγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία στο καταθετήριο. Ο πωλητής έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τους τρόπους πληρωμής. 3.3. Τα αγαθά παραμένουν στην κυριότητα του πωλητή μέχρι την ολοσχερή και οριστική εξόφληση του τιμήματος της πώλησης. «Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωμών, η EveryPay είναι αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. απόφασης 280/3/23-7-2018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018), και διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών πληρωμών με κάρτες, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες. Η Everypay είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ασφάλειας διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες (PCIDSS). Όλες οι υπηρεσίες της Everypay γίνονται μέσα από ασφαλείς συνδέσεις με πιστοποιητικά 256 bit SSL. Η EveryPay υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας 3D Secure, μία επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας για κάρτες VISA, MasterCard, Maestro, Diners &Discover. Ο Πληρωτής τότε θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον προσωπικό του μυστικό κωδικό, για να ολοκληρώσει με επιτυχία την συναλλαγή» 4.Αποστολή και παράδοση 4.1. Τα αγαθά αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier). 4.2. Ο πωλητής υποχρεούται να αποστείλει τα αγαθά σε διεύθυνση επιλογής του καταναλωτή, την οποία ο καταναλωτής δηλώνει εγγράφως κατά την αποστολή της παραγγελίας του. Ο Πωλητής υποχρεούται να ενημερώσει τον καταναλωτή για τον αναμενόμενο χρόνο παράδοσης. Αν τα αγαθά δεν έχουν παραδοθεί εντός του δηλωθέντος χρόνου παράδοσης και το αργότερο εντός 30 ημερών από την σύναψη της σύμβασης ο καταναλωτής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης. Καθυστέρηση που οφείλεται στην υπηρεσία αποστολής δε γεννάται δικαίωμα υπαναχώρησης. 4.3. Το κόστος αποστολής των αγαθών διαφέρει ανάλογα με τον τόπο και τον επιλεχθέντα από τον καταναλωτή τρόπο αποστολής. Σε κάθε περίπτωση το κόστος αποστολής των επιλεγμένων αγαθών πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς και με σαφήνεια στο παράθυρο επιβεβαίωσης που εμφανίζεται πριν την οριστική και δεσμευτική αποστολή της παραγγελίας. Το κόστος δύναται να είναι διαφορετικό σε περίπτωση απομακρυσμένων περιοχών. Σε αυτή την περίπτωση ο πωλητής υποχρεούται να ενημερώνει σχετικά τον καταναλωτή πριν την αποδοχή της παραγγελίας. 4.4.Αν ο πωλητής αποδέχθηκε παραγγελία για συγκεκριμένο αγαθό, το οποίο όμως δεν είναι τελικά διαθέσιμο λόγω καθυστέρησης ή αδυναμίας του προμηθευτή της Εταιρείας να το παρέχει, Ο πωλητής οφείλει να ενημερώσει τον καταναλωτή, ο οποίος έχει δικαίωμα υπαναχώρησης. 4.5. Ο κίνδυνος για τυχαία καταστροφή ή χειροτέρευση των αγαθών μετατίθεται στον καταναλωτή με την παράδοση σε αυτόν των αγαθών. Αν ο αγοραστής δεν είναι καταναλωτής ο κίνδυνος μετατίθεται σε αυτόν με την παράδοση των αγαθών για αποστολή από τον πωλητή στο μεταφορέα. 5.Δικαίωμα υπαναχώρησης 5.1. Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα εντός 14 ημερών από την παράδοση του αγαθού σε αυτόν ή σε τρίτο υποδεικνυόμενο από αυτόν να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη σύμβαση. Σε αυτήν την περίπτωση ο καταναλωτής οφείλει να επιστρέψει το αγαθό συσκευασμένο και στην κατάσταση που του παραδόθηκε εντός 14 ημερών από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης. Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον καταναλωτή. Για προϊόντα, τα οποία έχουν αποσφραγιστεί ή αποσυσκευαστεί, δεν υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης. 5.2. Σε περίπτωση εμπρόθεσμης και νομότυπης υπαναχώρησης Ο πωλητής οφείλει εντός 14 ημερών να επιστρέψει το καταβληθέν τίμημα. 5.3. Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται με μονομερή απευθυντέα δήλωση του καταναλωτή προς τον πωλητή στο e-mail(info@veegorecords.com). Σε περίπτωση υπαναχώρησης, πρέπει να μας αποστείλετε το προϊόν στην κατάσταση που παραλήφθηκε, με ακέραιη και χωρίς φθορές τη συσκευασία σε περίπτωση που αυτή έχει ανοιχθεί, εντός του δέματος αποστολής με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και παρελκόμενα της συσκευασίας. Η επιστροφή του τιμήματος σε περίπτωση υπαναχώρησης εξαρτάται από την πλήρωση των ανωτέρω όρων κατά τη διαδικασία αποστολής από εσάς του προϊόντος 6.Ευθύνη – Πραγματικά Ελαττώματα 6.1. Ο πωλητής ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. ΑΚ. 6.2. Ο πωλητής δεν θα οφείλει οποιαδήποτε αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση από οποιαδήποτε άλλη αιτία, ιδιαίτερα δε λόγω βλαβών της ζωής, της υγείας ή της σωματικής ακεραιότητας. 7.Περιορισμός ευθύνης της VeegoRecords– Δήλωση αποποίησης 7.1.Το περιεχόμενο του ιστοτόπου διατίθεται «ως έχει» και o πωλητής δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Ως εκ τούτου οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το αναρτημένο περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα, εγκυρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου του ιστοτόπου. Ο πωλητής, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του ιστοτόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, Ο πωλητής δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Ομοίως Ο πωλητής δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος ή οι εξυπηρετητές («servers») μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση η Εταιρεία. 8.Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links) Ο παρών ιστότοπος πιθανόν να συνδέεται με άλλους μέσω υπερσυνδέσμων. Ο πωλητής, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του ή οι εργαζόμενοί του δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν προσβολή ή ζημία που θα προκύψει από την επίσκεψη και χρήση των ιστοτόπων που συνδέονται με τον παρόντα. Χρήστες που μεταβαίνουν σε συνδεόμενους με τον παρόντα ιστότοπους, το πράττουν με δική τους αποκλειστική ευθύνη. Ιδιαιτέρως Ο πωλητής, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του ή οι εργαζόμενοί του δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν προσβολή ή ζημία που θα προκύψει από επικοινωνία ή εμπορική συναλλαγή με τρίτους, που συνδέονται με τον παρόντα ιστότοπο.
  1. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)
9.1.Ο ιστότοπος “www.veegorecords.com” είναι ιδιοκτησία του Ανδρέα Μητρέλη του Αποστόλου, η οποία είναι ο φορέας όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από το περιεχόμενό της (κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά κλπ). Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, παρουσίαση στο κοινό ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη. 9.2. Η ηλεκτρονική διεύθυνση www.veegorecords.com και η φράση “Veego” αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται από τις διατάξεις για τα domainnamesκαι τα διακριτικά γνωρίσματα αντίστοιχα. 9.3.Όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του πωλητή και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Ο πωλητής διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού. 9.4.Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στους επισκέπτες/ χρήστες του για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση του πωλητή. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη, κατά παράβαση των παρόντων όρων. Οι χρήστες υποχρεούνται να κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του ιστοτόπου, συμμορφούμενοι με τη νομοθεσία που αφορά τη μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του www.veegorecords.comγια: -Να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο. -Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:
  1. i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας), ii) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό) iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, iv) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.
-Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του www.veegorecords.com, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη της Εταιρείας ή τρίτων. -Nα εμποδίσουν οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση στον ιστότοπο -Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση του πωλητή. -Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Σε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης με τους παρόντες όρους χρήσης του ιστοτόπου οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τον πωλητή για κάθε τυχόν ζημία τους από την χρήση αυτή. Η μη ενάσκηση από τον πωλητή των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματα αυτά. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας ιστοσελίδας και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.